Home

Laatste nieuws

Profiel

Producten

Adviseurs

Klanten

Links

Contact

NIEUWE PRODUCTEN

10% Korting op uw verzekeringspremies en ook voor uw werknemers

U hoeft niet van verzekeringsmaatschappij te veranderen. U en uw werknemers kunnen van "tussenpersoon" veranderen en de korting krijgt u van deze tussenpersoon. Bijkomend gemak is dat u alle polissen via internet kan inzien en alle handelingen zoals schade meldingen op één adres kan doen. Ook via internet. Kramer&Kramer biedt u dit aan in samenwerking met to Concept. Of u kunt informatie vragen via tel. nummer (0162) 317964 vragen naar Frank van Wijngaarden.

Proces begeleiding bij onderhandelingen

Een nieuwe weg naar betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

Assistentie bij onderhandelingen

Start met een goede voorbereiding, workshop onderhandelen en communicatie, onderhandelen namens u, tot implementatie van de afspraken.

Verandermanagement

De gehele organisatie moet anders gaan functioneren. Wij assisteren u daarbij. Geen dik rapport, maar het hele traject van informeren en implementeren begeleiden wij.

BEDRIJVEN - MANAGEMENT


Niet alleen de rol van Ondernemingsraden is de afgelopen jaren veranderd, ook werkgevers moeten noodgedwongen anders omgaan met hun werknemers-vertegenwoordiging. Een dynamische markt dwingt directies tot het uitvoeren van achtereenvolgende reorganisaties. Bovendien worden steeds vaker op bedrijfsniveau of zelfs individueel niveau CAO's afgesloten.

Als u meer wilt halen uit uw onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, reorganisaties of CAO's, dan moet u Kramer & Kramer eens inschakelen. Wij helpen u bijvoorbeeld graag bij het ontwikkelen of harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en bij het ontwerpen van Human Capital-beleid.
Maar wij kunnen u ook van een schrijnend tekort aan professionele P&O-managers verlossen.
Bijvoorbeeld door op tijdelijke basis ondersteuning te bieden of de volledige outsourcing voor onze rekening te nemen.

Advisering bij flexibele arbeidsvoorwaarden

Kramer&Kramer adviseert u bij het formuleren en onderzoeken bij de invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden. Als de omvang van de bronnen en doelen tot gevolg heeft dat de communicatie, informatie en mutatie te belastend dreigen te worden dan zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Naar een bedrijfs-CAO? Wij helpen

Als uw bedrijf last heeft van een knellende bedrijfstak of branche CAO dan kunnen wij u adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld door het invoeren van een bedrijfs-CAO of arbeidsvoorwaardenregeling. Het samenstellen van die CAO of arbeidsvoorwaardenregeling kunnen wij voor u uitvoeren en tevens kunnen wij de verdere stappen zetten die nodig zijn om tot een wettelijk toegestane CAO te komen.

Kramer & Kramer is onderdeel van een netwerk met meer dan 50 professionals. Deze professionals hebben allemaal jarenlange ervaring op P&O gebied met alle denkbare specialisme.

Wilt u meer informatie over onze specifieke Werkgevers-producten? Klik dan hier.


MEDEZEGGENSCHAP

Veranderingen op de arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen hebben de rol van Ondernemingsraden de afgelopen jaren sterk veranderd. Een OR heeft tegenwoordig een bijzondere verantwoordelijkheid die verder gaat dan toezicht houden op de naleving van CAO en andere personeelsregelingen. Steeds vaker geven OR-leden ook invulling aan delen van de CAO. Bijvoorbeeld als het gaat om keuzemogelijkheden voor werknemers binnen CAO-afspraken. Al die veranderingen volgen elkaar zo snel op, dat ze voor een gemiddeld OR-lid amper nog zijn bij te houden. Dat kan gevolgen hebben voor het optimaal functioneren van de OR.

Kramer & Kramer kan u helpen ondanks alle veranderingen uw rol optimaal te blijven vervullen. Wij bieden daarvoor training, advies, coaching en een functie als mediator bij conflicten tussen OR en management. Bovendien adviseren wij u bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en bij het formuleren van voorstellen.

Abonnement

Als ondernemingsraad word je vaak met onverwachte problemen geconfronteerd. Goede raad hoeft niet duur te zijn. Kramer & Kramer biedt middels een abonnement de mogelijkheid om voor de vragen die u heeft een antwoord te bieden. Het abonnement kost 700,00 per heel jaar.

Wilt u meer informatie over onze specifieke OR-producten? Klik dan hier.SOCIALE VERZEKERINGEN

In samenwerking met RE-ZET en BMG Reïntegratie onderzoek naar terug betaling van korting en vrijstelling vaste premie WAO, terugvordering teveel betaalde vaste premie WAO, doorlichting betaling ziekengeld, herziening van de WAO uitkering en aanpassing van het dagloon (artikel 40 Wet Amber) en reïntegratie van werknemers. Daarnaast advisering Wet Poortwachter en instrumenten om de benodigde activiteiten te ondernemen om de financiële gevolgen van WAO te beheersen. Voor informatie kunt u ons bellen of e-mailen. Na een vrijblijvend intakegesprek bieden wij onze diensten voor uw bedrijf in een offerte aan. Kramer&Kramer begeleidt het gehele traject zodat de tijdsbesteding bij het onderzoek voor uw organisatie tot het hoog nodige wordt beperkt.


ADVISEURS

Onze adviseurs, consultants, coaches en trainers zijn ervaren deskundigen op het gebied van onderhandelen, CAO-advisering, functiewaardering, invoering flexibele arbeidsvoorwaarden, beoordelingsregelingen, beloning, medezeggenschap, bedrijfsreorganisaties, ondersteuning P&O en management, veranderingstrajecten, mediation en communicatie.

Wilt u meer weten over onze professionals? Klik dan hier.