Home

Laatste nieuws

Profiel

Producten

Adviseurs

Klanten

Links

Contact

OR-PRODUCTEN

Kramer & Kramer biedt talloze producten die specifiek voor Ondernemingsraden zijn ontwikkeld.
Daarbij treden de professionals van ons bedrijf op als trainers, coaches,
adviseurs of informatieverstrekkers.
Behalve de 'standaard' producten die u hieronder vindt, leveren wij natuurlijk ook maatwerk.
Met andere woorden: voor uw probleem zoeken wij een oplossing.

PRODUCT

SPECIFICATIES

Trainingen op maat

En-, twee- of driedaagse trainingen waarbij het programma in overleg met u wordt opgesteld.

Training in onderhandelen

En- of tweedaagse trainingen waarin u leert zoveel mogelijk resultaat te halen uit uw onderhandeling
Bij deze training komen zowel het adviesrecht
als het instemmingsrecht volgens respectievelijk art. 25 en 27 van de WOR aan de orde.

Training in communicatievaardigheden

Hoe communiceert u op structurele en effectieve wijze met uw directie n uw achterban? En- of tweedaagse trainingen.

Training 'omgaan met adviesaanvragen'

Driedaagse training waarin u leert hoe u met adviesaanvragen volgens art. 25 van de WOR moet omgaan en hoe u een goed
Sociaal Plan samenstelt.

Training 'omgaan met instemmingsaanvragen'

In deze training leren wij u wat de voetangels en klemmen zijn van het instemmingsrecht volgens art. 27 van de WOR.

Training 'onderhandelen over arbeidsvoorwaarden'

De training bij uitstek als u als OR zelf onderhandelt over arbeidsvoorwaarden.

Advisering bij conflicthantering

Onze adviseurs ondersteunen u bij het oplossen van actuele conflicten in uw organisatie.

 

ACTUELE INFORMATIE


Om u alvast enigszins op weg te helpen bij uw werk als OR-lid, biedt Kramer & Kramer u op deze website actuele informatie over de volgende onderwerpen:

Taken en bevoegdheden OR

Voorbeeldreglement OR

Handleiding oprichting OR

Arbeidstijdenwet: taken en bevoegdheden OR

Behalve de bovengenoemde informatie kunt u bij ons ook de volgende teksten opvragen:

-voorbereidingscommissie (opstarten nieuwe ondernemingsraad).
-reglement Centrale Ondernemingsraad / Groepsondernemingsraad
-reglement Onderdeel Commissie
-voorbeeld instellingsbesluit or-commissie
-voorbeeld instellingsbesluit vaste or-commissie Arbo (v/h VGWM)
-voorbeeld reglementsbepalingen voor een kiesgroepensysteem en personenstelsel
-adressen bedrijfscommissies
 

Gebruik het contactformulier om de gewenste informatie toegezonden te krijgen
.

ABONNEMENT

Een abonnement biedt de ondernemingsraad een deskundige ondersteuning bij alle vragen. Kramer & Kramer kan telefonisch geraadpleegd worden en natuurlijk via e-mail info@kramerenkramer.nl en het contactformulier. Ook kan een adviseur gevraagd worden voor een gesprek. In het abonnement zijn twee gesprekken per jaar opgenomen. Alleen reiskosten worden dan in rekening gebracht.

De kosten van het abonnement bedragen per jaar 700,00 excl BTW.

CURSUS ARBEIDSTIJDENWET EN DE ONDERNEMINGSRAAD

Onlangs is de arbeidstijdenwet gewijzigd. In de wet heeft de ondernemingsraad een belangrijke positie. Wanneer is er sprake van de standaardregeling en wanneer van een overgangsregeling en wanneer niet? De Arbeidstijdenwet is een ingewikkelde wet maar wel een belangrijke wet. (Een kort overzicht van de belangrijkste artikelen en een toelichting daar op kunt u hier vinden).

Duur cursus: 2 dagdelen.

Kosten van de cursus: 1.135,00 excl. BTW

Bijkomende kosten zijn afhankelijk van de locatie waarvoor gekozen wordt.