Home
Laatste nieuws

Profiel

Producten

Adviseurs

Klanten

Links

Contact
LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE


BEDRIJFSVERZEKERINGEN 10% GOEDKOPER

Uw bedrijfsverzekeringen en die van uw werknemers 10% goedkoper!
En u kunt ook nog goede doelen steunen. Dat kan als u als 'tussenpersoon' voor toConcept kiest.
Lees verder op de pagina Producten
.

VERMINDERING WAO-KOSTEN

In samenwerking met RE-ZET en BMG Reïntegratie onderzoek naar terug betaling van korting en vrijstelling vaste premie WAO, terugvordering teveel betaalde vaste premie WAO, doorlichting betaling ziekengeld, herziening van de WAO uitkering en aanpassing van het dagloon (artikel 40 Wet Amber) en reïntegratie van werknemers. Daarnaast advisering Wet Poortwachter en instrumenten om de benodigde activiteiten te ondernemen om de financiële gevolgen van WAO te beheersen. Voor informatie kunt u ons bellen of e-mailen. Na een vrijblijvend intakegesprek bieden wij onze diensten voor uw bedrijf in een offerte aan. Kramer&Kramer begeleidt het gehele traject zodat de tijdsbesteding bij het onderzoek voor uw organisatie tot het hoog nodige wordt beperkt.

NIEUW: PROCESBEGELEIDING BIJ ONDERHANDELINGEN!

Bij procesbegeleiding treedt een ervaren onderhandelaar op als een begeleider van de partijen, betrokken bij de onderhandelingen, om tot een resultaat te komen waar de partijen gezamenlijk aan gewerkt hebben en daardoor het resultaat volledig gedragen wordt. De begeleiders zijn naast ervaren onderhandelaars ook door het NMI erkende mediators.

NIEUW: ASSISTENTIE BIJ ONDERHANDELINGEN

Bij assistentie wordt het gehele traject uitgevoerd door de ervaren onderhandelaar. Vanaf de voorbereiding (gehele management) tot en met de onderhandelingen en communicatie. De adviseur is dan geen onpartijdige deelnemer, maar de trajectbegeleider of uitvoerder.

VERANDERMANAGEMENT

Aanpassen, nieuwe visie, bijstellen doelstellingen enz. Het betekent dat de gehele organisatie moet veranderen. Roepen dat het anders en beter moet werkt niet. Maar wat dan wel??? Ervaren adviseurs begeleiden u daarbij. Niet met ingewikkelde theorieën. Wel met een methode waarbij alle medewerkers betrokken worden. Van management tot uitvoerenden. Na een intake wordt een bij uw bedrijf of organisatie passend voorstel opgesteld.

NIEUWE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Lees alles over onze nieuwe samenwerkingverbanden op onze Klanten-pagina.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN OR

De wereld van Ondernemingsraden verandert snel.
Klik hier voor de laatste ontwikkelingen en wetgeving.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN BEDRIJVEN

Ook bedrijven hebben te maken met snelle veranderingen en aangepaste wetgeving.
Klik hier voor het laatste nieuws.