Home

Laatste nieuws

Profiel

Producten

Adviseurs

Klanten

Links

Contact

 

 

Kramer & Kramer is een jong bureau,
maar haar adviseurs beschikken over een jarenlange ervaring in arbeidsverhoudingen.

Sinds de oprichting van ons bedrijf, eind 2000,
kan Kramer & Kramer al de volgende bedrijven en Ondernemingsraden tot haar klanten rekenen.

BEDRIJVEN

OPDRACHT

Meyra bv Nijkerk
Advisering afkoopsom bij ontslag en ontslagaanvraag
Mitsubishi Motors Hoofddorp
Advisering bij reorganisatie. Opstellen adviesaanvraag voor de OR (art. 25 WOR) advies sociaalplan, advisering overleg met OR etc.
Ballast Nedam
Bij diverse bedrijven advisering bij reorganisaties, sociaal plan, ontslagaanvragen
SFB Vastgoed

Begeleiding van een arbeidsconflict

Diebold
(afd. consulting van Debis IT Services)

Onderzoek in de sector Sociale Verzekeringen
naar opdrachten

T-Systems v.h. Debis (IT)

Ondersteuning en advisering bij outsourcing

Delta Lloyd Nuts Ohra NV

Advisering bij voorbereiding en onderhandeling van de concern-CAO

Cytec Industrie BV

Advisering bij voorbereiding CAO-onderhandelingen

Stator bedrijfshulpverlening
Advisering management omgaan met medezeggenschap
Bastini BV (voeding/productie)
Advisering management omgaan met medezeggenschap
SFB Groep Amsterdam

Voorbereiding CAO-traject

Arbo Duo BV
Advisering en samenstellen CAO-tekst voor eerste CAO. Onderhandelingen voeren. Voorbereiding totale modernisering CAO.
ONDERNEMINGSRADEN

OPDRACHT

Tatung Netherlands nv
Training en conflictbemiddeling Ondernemingsraad
Leopack (onderdeel van Van Leer)

Onderzoek en advies over de gezondheidsgevolgen van een vijfploegen-rooster

CTB (onderdeel van CONSIST Software)

Advisering over de inhoud van een sociaal plan

Stator bedrijfshulpverlening

Advisering over de opstart van een OR. Begeleiding en ondersteuning bij onderhandelingen bij arbeidsvoorwaarden

COR Schuitema

Onderzoek en vergelijking van verschillende CAO's

OR Carrier Transicold Rotterdam

Advisering over functieclassificatiesysteem en salarissysteem

Bastini BV (voeding/productie)
Training startende ondernemingsraad
SAMENWERKINGEN

OP HET GEBIED VAN

MouthaanRitzemaSmit, Zeist

Interim Management
www.mrsgroup.nl

Compagnon P&O Personeel
Kramer, Ilgen en Van Delden
Partners in CAO-ontwikkeling. Samenwerking tussen Kees Kramer, Herman Ilgen en Peter van Delden
ToConcept, Dongen
10% Korting op alle verzekeringspremies www.toconcept.nl
BMG Groep, Tilburg
Reïntegratie en ziekteverzuimbeleid, subsidies Wet REA
www.bmggroep.nl
RE-ZET
Onderzoek korting en vrijstelling WAO-premie en subsidies Wet REA, ziekteverzuimbeleid
Borgers Employee Benefits, Breda
Inventarisatie arbeidsvoorwaarden, Eigentijdse arbeidsvoorwaarden, flexibele arbeidsvoorwaarden,
communicatie, financiële coaching. www.borgers.nl
Jansen Adviesbureau, Nieuwendijk
Employee benefits, pensioenen, sparen, financiële planning, werknemersvoorzieningen.
Meulendijks PZ Advies
Arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen, loonkostenbeheersing
www.pzadvies.nl