Kees Kramer (1944)

Startte op 1 september 1978 onder leiding van Johan Stekelenburg als vakbondsbestuurder van FNV Bondgenoten, toen nog de Industriebond FNV. Had bedrijven als Philips, Hollandia en Fokker in zijn pakket waar hij zich met name sterk heeft gemaakt voor de verruiming van bedrijfstijd, voor het opstellen van sociale plannen en voor het opzetten van een andere manier van vakbondswerk. Minder 'op de barricaden' en meer 'onderhandelen'. Zeker in die tijd was dat uniek.

Kees Kramer heeft in zijn vakbondswerk veel ervaring opgedaan met ondernemingsrecht en sociale verzekeringen. Hij voerde de CAO-onderhandelingen van talloze bedrijven uit de Metaalindustrie en in de Chemische sector in het Botlekgebied en hij werd vaak ingeschakeld als bemiddelaar bij (dreigende) arbeidsconflicten. Voor de Chemische Industrie was hij als co÷rdinator verantwoordelijk voor het afsluiten van vijfendertig CAO's, waarvan hij er zelf achttien afsloot. De andere zeventien werden door twee bestuurders onder zijn verantwoordelijkheid afgerond. Hij was tevens vervangend districtsmanager.

Behalve in onderhandelen is Kees Kramer ook bedreven in het geven van cursussen en training. Hij heeft bij FNV Bondgenoten een nieuwe mentaliteit en kwaliteit onder kaderleden ge´ntroduceerd en ze daarbij intensief begeleid. Kramer rondde in 1988 de studie Personeels Werk aan de Hoge School 'De Horst' in Driebergen met succes af en volgde daarna diversie opleidingen voor trainers.

In 1998 is Kees Kramer actief geworden in de Sociale Zekerheidssector en het Verzekeringsbedrijf. Die beide CAO's hebben onder zijn leiding een arbeidsvoorwaarden-keuzesysteem gekregen dat voor deze sector revolutionair is. Daarna volgden de sectoren Banken en Automatisering.  

Zijn manier van werken is nog steeds gebaseerd op het zoeken naar oplossingen en het maken van afspraken die voor beide partijen in een onderhandeling een 'win-win'-situatie opleveren.

Kees Kramer heeft zich sinds begin 2000 als zelfstandig ondernemer gevestigd.