Inge Groot (1965)

Was als PR-functionaris en later als Hoofd Communicatie bij Ericsson betrokken bij diverse reorganisaties, collectief ontslag en interne conflicten. Trad als intermediair op tussen de Ondernemingsraad en de directie en adviseerde de president-directeur over zijn interne communicatiebeleid. 

Inge Groot vestigde zich in 1995 als zelfstandig Communicatie-adviseur en werkte daarbij nauw samen met Gijs Brandsma. Zij was op het gebied van interne communicatie (bij veranderingen) onder meer actief bij Quest,  ECN, ICL, Stork, FNV Bondgenoten en Ericsson. Sinds 1999 is zij als interim-manager Communicatie betrokken bij reorganisaties van de KLM. Zij adviseert het Management Team van verschillende KLM-divisies over beleid en visie van de communicatie. Tevens heeft zij twee Communicatie-afdelingen opgezet, gestructureerd en ingebed in de organisatie. Daarbij speelde met name vertrouwen en acceptatie door het management een cruciale rol.