Drs. Herman Ilgen (1954)

Studeerde in 1979 aan de Rijksuniversiteit Leiden af in de Theologie. Werd daarna senior beleidsmedewerker Financieel Arbeidsvoorwaardenbeleid Overheidspersoneel bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De kern van zijn takenpakket was de invoering en het onderhoud van het beloningssysteem van de overheid. Daarbij speelden zaken als het inspelen op arbeidsmarktsituaties (binnen zeer beperkte kaders) en het scheppen van mogelijkheden voor meer individuele beloning.

In 1987 werd Herman Ilgen adviseur Sociale Zaken/CAO-onderhandelaar bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland in Haarlem. Hij ondersteunde een grote diversiteit aan organisaties bij hun onderhandelingen over CAO's, reorganisaties en arbeidsvoorwaarden-harmonisaties. Hij begeleidde onder meer veel van de toenmalige reeks privatiseringen vanuit de rijksoverheid naar een eerste CAO.

Herman Ilgen trad in 1992 na het afronden van zijn studie Bedrijfskunde aan het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen in Zeist, toe tot het bedrijfsleven. Hij werd Hoofd Sociale Zaken Nederland bij Gist-brocades in Delft. Als bestuurder in de zin van de WOR was hij verantwoordelijk voor de onderhandelingen met vakorganisaties en Ondernemingsraden en voor het sociaal beleid voor de Nederlandse vestigingen van Gist-brocades (2200 medewerkers). Van 1994 tot 1997 was hij voorzitter van het paritair bestuur Stichting WisselWerkKring. Die stichting was een resultaat van zijn werkzaamheden op dat moment: een samen met vakorganisaties geÔnitieerd baanbrekend werkgelegenheidsproject buiten Gist-brocades, gericht op het genereren van structurele werkgelegenheidsgroei in het MKB.

In 1996 rondde Herman Ilgen de studie Mediation aan het Nederlands Mediation Instituut af en een jaar later vestigde hij zich als zelfstandig onderhandelaar, onderhandelingstrainer en -adviseur, mediator en projectmanager op het gebied van arbeidsverhoudingen. De kern van zijn huidige activiteiten is het realiseren van goede verhoudingen binnen organisaties en/of tussen partijen, zodanig dat de belangen van de organisatie en de daarin werkzame mensen op een effectieve en efficiŽnte manier op elkaar kunnen worden afgestemd. Daarnaast richt hij zich op het genereren van creativiteit in onderhandelingen, het faciliteren van conflictoplossingen en het trainen van teams en individuen in persoonlijke effectiviteit in onderhandelingen. Verder werkt hij met teams (zowel management als Ondernemingsraden) aan visie-ontwikkeling en teambuilding.

Onderhandelingstrainingen geeft Herman Ilgen zowel zelfstandig als in samenwerking met Instituut De Baak en het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen in Zeist. Zijn klantenkring bestaat hoofdzakelijk uit grote ondernemingen.