Gijs Brandsma (1947) 

Heeft een loopbaan van meer dan 35 jaar in journalistiek en communicatie-management achter de rug. Zo was hij onder meer parlementair verslaggever van het dagblad TROUW, redacteur/verslaggever van NCRV's Hier & Nu Televisie, hoofdredacteur van opinieblad OnzeWereld, hoofd Perszaken, Voorlichting en PR van Luchthaven Schiphol, directeur van de collectieve boekpromotie CPNB en manager Communicatie & Voorlichting van de Bloemenveiling Aalsmeer.

In 1988 richtte Gijs Brandsma zijn eigen bureau Brandsma Partners Communicatieprofessionals op, dat inmiddels is uitgegroeid tot de Brandsma Communicatie Groep. Klanten schakelen hem graag in voor strategische (communicatie)beleidsbepaling en -advisering. Zo werkte hij onder andere voor Ericsson, Exact Automatisering, diverse gemeenten, GITP International en GITP Bedrijfspsychologie, Hogeschool van Amsterdam, ICL, Industriebond FNV, JAC, Ministerie van Defensie, Ministerie van Sociale Zaken, PTT Post, NVOB,Teleac, Astron en Groningen Seaports. Bij tal van deze opdrachtgevers opereerde hij op het spanningsveld tussen werkgevers- en werknemersbelangen.

Hij heeft bij de SRM (Stichting Reclame- en Marketingonderwijs) ruim negentien jaar les gegeven in de PR-vakopleiding, tien jaar examens afgenomen en deel uitgemaakt van de examencommissie. Momenteel is hij lid van de Programmaraad van de SRM. Gijs Brandsma geeft bovendien talloze trainingen op het gebied van media-beheersing, conflicthantering, motivatie, advisering en teambuilding.